Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank

Sveikinimas -Velykos

Velykos – šventė, kuri siejasi su pabudimu, prisikėlimu. Ne tik gyvybės gamtoje mes pradedame ieškoti, norime ir save atrasti iš naujo.
Balandžio  11 dieną, penktadienį prieš Verbų sekmadienį, mūsų mokyklai šventę dovanojo  Vincentas Lizdenis  – ateitininkas, VDU  politikos mokslų magistrantas, Kauno kunigų seminarijos pirmakursis klierikas.

vincas
Atėjo į mokyklą, nes mokytojas Mantvydas pakvietė susitikti, kaip Vincentas teigė, Velykų įvykio šviesoje. Misija papasakoti apie draugą, kuris gyvybę dėl kitų atidavė jau prieš 2000 metų. Vincentas kalbėjo jaunimui apie artimo meilę – ekrane mokiniai matė pačių sukeltas geriausių savo draugų nuotraukas. Juk šio prieš Velykas  susitikimo tema „Ar atiduotum savo gyvybę už draugą?“ Draugu Vincentas vadino Kristų, paaukojusį gyvenimą, kad mes galėtumėme gyventi. Kristaus prisikėlimo šventė kasmet turi mus pačius įkvėpti atgimti. Kalbėjo, tiksliau dainavo, Vincentas apie partizanus – nesvarbu, kad jų vardų nežinome. Svarbu, kad žinome, jog padovanojo mums tai, kas brangiausia, – laisvę. Jie atidavė už draugą, už mus savo gyvybę. Vincentas atliko daugiausia savo kūrybos dainų – „Nuo ašaros lašo“, „Matant“, „Auksiniai paveikslai“ – ir kvietė mus pabučiuoti į širdį. Taip, kaip Jėzus prieš 2000 metų mums pabučiavo. Todėl mes ir esame auksiniai paveikslai – Dievo paveikslai.

nuotraukaArtėja Velykos. Nebijokime pabučiuoti į širdį. Juk kiek atiduodi, tiek tavęs ir lieka.

                                                                                                Tikybos mokytojas  Mantvydas Randis

Balandžio 7-11 dienomis LSMU mokykloje vyko tiksliųjų mokslų  savaitė.  Kiekviena klasė pagamino po didžiulį kiaušinį ir jį papuošė matematikos formulėmis, figūromis. Kiaušiniai buvo pakabinti mokyklos pirmojo aukšto fojė. Tai priminė artėjančias Velykas. Žymių žmonių, susijusių su informacinėmis technologijomis, biografijos, plakatai apie informatiką taip pat primena, kad vyksta tiksliųjų mokslų savaitė.  Per pertraukas buvo rodomos skaidrės, susijusios su įdomiais IT ir  matematikos faktais.

  • Antradienį prieš  „π konkursą“ 10b klasės mokinės Greta ir Urtė pristatė skaidres apie  skaičių.
  • „π konkurso“ laimėtoja – 5a klasės mokinė Gustė Venckutė.
  • Matematikos viktorina „Spręsk, mąstyk, spėliok“  5-6 klasės mokiniams vyko aktų salėje. Dalyvavo 7 komandos. Visus dalyvius pasveikino mokyklos  direktorius Arūnas Bučnys. Mokytojai Aurelijai  vesti viktoriną padėjo 7 b klasės mokinės Ugnė  ir Andrėja.
  • Matematikos viktorinoje „Spręsk, mąstyk, spėliok“ I vietą iškovojo 5b ir 6b klasių komandos, o II vietą – 6a klasės komanda.
  • Matematikos turnyre „Skaičiuok ir būk sveikas“ dalyvavo 7-8 klasės mokinių 5 komandos.Vyko gana įnirtinga kova ir, kad būtų nuspręsta, kas laimėjo, reikėjo skirti nemažai papildomų užduočių.
  • Matematikos turnyre „Skaičiuok ir būk sveikas“ I vietą iškovojo 8a klasės komanda, II vietą -  8c klasės komanda, III vietą - 7a klasės komanda.

Tikimės, kad pavyko mokiniams parodyti, kad tikslieji mokslai gali būti ne tik nuobodūs, bet ir įdomūs.

                                                                                           Matematikos mokytoja Janina Šulcienė

2014 m. balandžio 10 dieną mokykloje įvyko Respublikinė mokinių ir mokytojų konferencija „Darnaus vystymosi kompetencijų ugdymas užsienio kalbų pamokose“.  Konferencijoje pranešimus skaitė mokytojai ir mokiniai iš Šiaulių rajono Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos, Rokiškio rajono Jūžintų Juozo Otto Širvydo vidurinės mokyklos, KTU gimnazijos, Kėdainių šviesiosios gimnazijos, Vilkijos gimnazijos, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinės mokyklos, Kauno „Saulės“ gimnazijos ir LSMU mokyklos.
Plenariniame posėdyje konferencijos dalyvius sveikino Mokinių tarybos prezidentas Rokas Lažaunykas. ir mokinių muzikos grupė vadovaujama tikybos mokytojo Mantvydo Randžio. Sveikinimo žodį tarė LSMU mokyklos direktorius Arūnas Bučnys. Įvadinį pranešimą „Daugiakalbystė darniam vystymuisi: glotoedukologijos principų taikymas mokykloje“ skaitė LSMU mokyklos anglų kalbos mokytojas-metodininkas Saulius Skučas.

Džiaugiamės, kad į konferenciją atvyko LCC tarptautinio universiteto anglų kalbos katedros vedėja Dr. Robin Gingerich. Dėkojame viešniai iš Klaipėdos už nuotaikingą padrąsinamąjį  žodį  konferencijos pranešėjams ir svečiams.
Konferencijoje patirtimi dalinosi mokytojai ir mokiniai apie darnaus vystymosi kompetencijų ugdymą anglų verslo kalbos pamokose, integruotose ir netradicinėse pamokose, konkursuose, projektuose ir išvykose. Džiaugiamės įdomiais pranešimais, gera nuotaika ir nuoširdžiu bendravimu. Konferencijos dalyviai turėjo galimybę išrinkti labiausiai patikusius mokinių pranešimus. Pranešėjams buvo įteikti organizatorių diplomai, konferencijos rėmėjų UAB „Humanitas“  prizai ir LSMU mokyklos atminimo dovanėlės.
Labiausiai konferencijos dalyviams patiko šie mokinių pranešimai:

  •  „Darnaus vystymosi kompetencijų ugdymas anglų verslo kalbos pamokose“ Gabija Krutkytė, Rokas Ridzevičius, 11 kl. mokiniai (mokytojos Jūratė Nakrošienė, Neringa Požėrienė) KTU gimnazija.
  • „Integruota anglų kalbos ir istorijos pamoka”. Eglė Janušonytė, Andrius Kriukas, 11 kl. mokiniai (mokytojai Neringa Požėrienė, Domas Boguševičius) KTU gimnazija.
  • Projekto „Save kuriu pats“ pristatymas Martyna Katutytė, 8 kl. mokinė (mokytoja Jolita Jankauskaitė) Vilkijos gimnazija.
  • „Tarpdalykiniai ryšiai vokiečių kalbos pamokose“ Gabija Kilkutė, 10a kl. mokinė (mokytoja Lina Šapkauskienė) LSMU mokykla.

Jau aštuoniolika metų kiekvieną pavasarį Vilniuje susitinka geriausi šalies jaunieji mokslininkai. Čia jie pristato savo mokslinius darbus, dalijasi idėjomis, bendrauja su mokslininkais, susiranda draugų, kurie galbūt ateityje taps jų kolegomis, ir, žinoma, kovoja dėl galimybės atstovauti Lietuvai Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurse.
Džiaugiamės, kad šių metų balandžio 3 - 4 dienomis mūsų mokyklos mokinės Roberta Gaidamavičiūtė (9b), Kamilė Tamušauskaitė (9b) ir Urtė Žitkevičiūtė (10b) dalyvavo Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso trečiajame etape. Šiame etape reikėjo paruošti 10 minučių darbo pristatymą, kurį vertino komisija. Kamilė ir Roberta už darbą „Kauno miesto kraštovaizdžio atropologija ir atmintis“ gavo Švietimo ir mokslo ministro padėkos raštus, o Urtė už darbą „Genetinių veiksnių sąsajos su didelio laipsnio nutukimu pacientams, kuriems taikytas chirurginis gydymas“ apdovanota Švietimo ir mokslo ministro 3-ojo laipsnio diplomu.

Šių metų balandžio 8 dieną  mokykloje vyko būsimų mokinių ir jų tėvelių susirinkimas. Atvykusieji turėjo galimybę susipažinti su mokyklos aplinka, apžiūrėti mokomuosius kabinetus ir kitas mokyklos erdves. Būsimi mokiniai ir jų tėveliai buvo supažindinti su mokyklos veiklos prioritetais,  mokymo (si) ypatumais,  mokinių pasiekimais, neformaliojo ugdymo veikla ir stojimo į mokyklą tvarka.             
Sulaukėme didelio būrio mokinių, norinčių mokytis mūsų mokykloje. Smagu, kad galėjome betarpiškai pabendrauti su mokiniais ir jų tėveliais, pasidalinti patirtimi ir pristatyti savo mokyklą. Malonu buvo susitikti, džiaugiamės, kad domitės mūsų ugdymo įstaiga. Laukiame Jūsų LSMU vidurinėje mokykloje.

Balandžio 3 d. net 5 mokyklos mokinės, lydimos muzikos mokytojos Laimutės, vykome į dainuojamosios poezijos konkursą. 11a  klasės mokinės Neringa Pakrosnytė, Jūratė Pakrosnytė ir Ugnė Kaunietytė startavo su klasika virtusia daina „Paukščiai“ ir padainavo savo kūrybos dainą „Laikas“. O mes (7b kl. Viltė Liaudinskaitė ir 8b kl. Deimantė Garkauskaitė) atlikome dvi savo kūrybos dainas: „Ruduo“ ir „Rojus rytojuje“. Nors visi sakė, kad padainavome labai gražiai, bet neužėmėme jokių prizinių vietų, nes ne visiškai atitikome reikalaujamą žanrą. Bet komisijos pirmininkas Gediminas Storpirštis klausydamasis mūsų net apsiverkė!
Koncertas buvo ilgokas, neįprastas, įdomus. Žinia, dainuojamoji poezija – muzikos žanras, kuriame svarbiausia yra dainos tekstas. Ne visi pasirodymai atitiko šį klasikinį žanro supratimą. Girdėjome įvairių interpretacijų, net pop stiliaus. Atlikėjus stebėjo ir vertino komisija, davė daug patarimų, į kuriuos stengsimės atsižvelgti, nepagailėjo ir komplimentų. Manome, kad dalyvausime kitais metais.
Esame labai dėkingos savo muzikos mokytojai Laimutei Mickevičienei ir lietuvių kalbos mokytojai  Gitanai Liaudinskienei. Ir visus raginame kurti, dainuoti, muzikuoti – tai puikus būdas atsipūsti po sunkių pamokų, atsiskaitymų...

Viltė ir Deimantė

Pasiekimai

Balandžio 3 – 4 dienomis LSMU moksleiviai kartu su mokytojais V. Katkauskiene, P. Kavaliausku ir L. Šapkauskiene aplankė Varšuvą. Ankstų ketvirtadienio rytą visi autobusu išdardėjo Lenkijos  link. Kelias ilgas – teko važiuoti apie 7 valandas, tačiau po pietų keliautojai jau trypčiojo prie pagrindinio savo išvykos tikslo – M. Koperniko mokslo centro. Muziejuje daug įvairiausių mokslinių eksperimentų, praktiškai pateiktų taip, kad suprastų net mažiausieji. Kiekvienas rado, kas jį sudomintų. Apžiūrėjusi ir ištyrinėjusi viską, kas buvo įmanoma, linksmoji kompanija leidosi į vakarinį pasivaikščiojimą po Varšuvos senamiestį. Pasigrožėję senamiesčio Turgaus aikšte, Šv. Onos bažnyčia, Varšuvos globėjos Dievo motinos bažnyčia, pasiklausę gatvės muzikantų, visi kartu nuvyko į viešbutį ilsėtis. Kitą dieną, po gardžiųjų pusryčių, kelionė tęsėsi. Moksleiviai pasivaikščiojo po Lazienki parką, liko sužavėti F. Šopenui skirtais paminklais – skulptūra bei suoleliu, grojančiu šio kompozitoriaus garsųjį polonezą. Visiems žadą atėmė karališkųjų rūmų didybė bei grožis. Keliautojams taip pat teko aplankyti Šv. Kryžiaus bažnyčią, kurioje yra palaidotos F. Šopeno, A. Mickevičiaus ir kitų žymių žmonių širdys, pamatyti Varšuvos universitetą. Gaila, kad pritrūko laiko pasigrožėti vienu gražiausiu Europos miestu. Laikas bėgo greitai, tad po pietų teko sėsti atgal į autobusą ir keliauti namo. Visi grįžo praturtėję: praplėtę savo akiratį ir kupini nuostabių įspūdžių!

Beata Mongird ir Martyna Mingaudaitė, 10b

Balandžio 5 dieną Vytauto Didžiojo universiteto Informatikos fakultete vyko mintino skaičiavimo konkurso „Matmintinis“ respublikinis finalas.  Šis konkursas Lietuvoje švenčia jau dešimties metų jubiliejų. „Matmintinis“ į Lietuvą atkeliavo iš Estijos. Pagrindinė internete vykstančio konkurso taisyklė – negalima naudotis jokiomis skaičiavimo priemonėmis. Sukčiauti dalyviams nenaudinga – šiek tiek pasitreniravus, užduotį išspręsti mintinai užtrunka trumpiau nei naudojantis skaičiuotuvu.

Po atrankinių etapų, vykusių sausio – kovo mėn., jubiliejiniame konkurse dalyvavo trys LSMU vidurinės mokyklos penktokai: Ieva Rinkevičiūtė – 5a, Rugilė Žėkaitė ir Rokas Kabašinskas iš 5d. Mūsų penktokai rungėsi 4-6 klasių grupėje, kurioje buvo 25 mokiniai iš visos Lietuvos.

Džiugu, kad konkurso „Matmintinis“ dalyvaujančių mokyklų sąrašą papildė LSMU vidurinė mokykla. Dalyvavimas konkurse buvo puiki proga išbandyti savo jėgas, susipažinti su mintino skaičiavimo fanais ir įsitikinti, kad atkaklios ir nuoseklios treniruotės duoda stulbinančius rezultatus. Tikimės, kad noras dalyvauti konkurse neišblės ir kitais metais „Matmintinio“  gretas papildys gausesnis LSMU vidurinės mokyklos mokinių būrys.

Matematikos mokytoja Aurelija Vaičaitienė

   

Nuorodos  

   
   
   
   
   
   
© LSMU mokykla, 2013